Thứ hai, 13/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 266

Tuần 25-Bài giảng trực tuyến lớp 5

Thực hiện theo công văn số 830/GDĐT-TH ngày 16 tháng 03 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến. Trường tiểu học Đống Đa tiếp tục cập nhật bài học trực tuyến (Tuần 25) các môn Tập đọc, Toán, Luyện từ và câu.

Môn: Luyện từ và câu-Bài:Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

 

 

Môn : Toán-Bài: Chia số đo thời gian với một số

 

Môn:Luyện từ và câu-Bài: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

 

 

Môn: Tập đọc-Bài: Phong cảnh đền Hùng


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86