Thứ tư, 7/7/2021, 23:56
Lượt đọc: 37

Công văn 531/LĐLĐ-VP về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86