Thứ ba, 14/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 227

Quyết định số 18 về việc thành lập Hội Đồng lựa chọn sách giáo khoa của Trường Tiểu học Đống Đa

Sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có 5 bộ được phê duyệt. Đó là: “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo”, “Cùng học để phát triển năng lực”; “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; bộ “Cánh diều” của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

 

Quý Phụ Huynh vui lòng tìm hiểu theo đường link sau:

https://baohatinh.vn/giao-duc/gioi-thieu-5-bo-sach-giao-khoa-lop-1-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-2018/187840.htm

Ngày 15 tháng 03 năm 2020 Trường Tiểu học Đống Đa đã thành lập Hội Đồng lựa chọn sách giáo khoa theo quyết định sau:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86