Thứ sáu, 17/12/2021, 13:37
Lượt đọc: 15

Quyết Định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CC, VC và người lao động xếp lương theo NĐ 204.2004.NĐ-CP

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86