Thứ hai, 19/4/2021, 4:25
Lượt đọc: 145

Ngày Hội Lớp Học Mở OPen House (15.04.2021)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận, trao đổi phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Tiếng Anh.Giúp phụ huynh hiểu hơn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học, để từ đó có sự chia sẻ, ủng hộ đối với hoạt động dạy và học tiếng Anh, tạo cầu nối giữa nhà trường và gia đình; giúp các lớp thực hiện tốt xã hội hóa trong việc dạy và học tiếng Anh. Trường Tiểu học Đống Đa đã quyết định tổ chức chuyên đề Open House, sau đây là một số hình ảnh của chuyên đề:

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87