Địa chỉ: 1 Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 028.3863.8276