Thứ hai, 13/12/2021, 11:3
Lượt đọc: 17

QĐ Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

163