Thứ năm, 10/11/2011, 0:0
Lượt đọc: 1627

Quá trình hình thành và phát triển trường Tiểu học Đống Đa - Quận Tân Bình

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA

  Ngày 18 tháng 07 năm 1997, UBND Quận Tân Bình đã ra quyết định thành lập số 15/QĐ-UB về việc thành lập Trường tiểu học Đống Đa.
Ngày 24 tháng 10 năm 2005 Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT về việc công nhận Trường tiểu học Đống Đa đạt chuẩn quốc gia.
Trường tiểu học Đống Đa là loại hình trường công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và nhà nước trực tiếp quản lý. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí chi cho thường xuyên, chủ yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm;
Trường tiểu học Đống Đa  là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng.
Thời gian đầu trường được thành lập với tên là Trường tiểu học chất lượng cao Đống Đa hoạt động dạy và học cho đến năm 2011 theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của UBND Quận Tân Bình đổi tên trường thành Trường tiểu học Đống Đa cho đến hôm nay;
Trường tiểu học Đống Đa nằm trên địa phận phường 6 Quận Tân Bình, thuộc khu vực đông dân cư, đa phần học sinh của trường là con em của cán bộ công chức phường 6 và của Quận Tân Bình. 
Trải qua thời gian hơn 17 năm hình thành và phát triển, trường tiều học Đống Đa đến nay đã cơ bản ổn định về cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị hỗ trợ, nhằm phục vụ tốt cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, đáp ứng chức năng nhiệm vụ mà Nhà trường trao phó.Đồng thời trường đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo để xin cơ quan cấp trên công nhận chuẩn quốc gia mức độ 2.

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA

+ Chức năng:

Trường tiểu học Đống Đa là ngôi trường có nhiều giáo viên,tất cả các giáo viên của trường đều đạt trên chuẩn có chức năng truyền đạt những kiến thức và phẩm chất, lối sống cho các em học sinh bắt đầu vào lớp 1 còn bỡ ngỡ chưa quen với con chữ. Để các em tiếp  bước vào trường cấp 2 với kiến thức vững chắc, kỹ năng sinh hoạt tốt góp phần đào tạo dân trí và chất lượng nguồn lực cho xã hội.

+ Nhiệm vụ và quyền hạn:

Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường tiểu học, Trường tiểu học Đống Đa gồm có những nhiệm vụ sau:
- Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lí các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn trường được phân công phụ trách.
- Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương.
- Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.
- Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục.
- Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.
- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87